Ammer
sommaridyllen som så inbjudande omsluter
Ammeråns utlopp i Indalsälven