FORMAT


Läsarsångstoppen är ett evenemang som syftar till att bevara och utveckla den andliga sången. Evenemanget bygger på samlingar på det lokala planet med en publik som röstar fram de mest älskade andliga sångerna. Formatet kan med fördel användas både i kyrkor och profana lokaler.

Regler för evenemanget

1. Evenemanget bygger på två på varandra följande samlingar
2. Genomförandet skall ge likartade förutsättningar för samtliga medverkande.
3. Bidragen är kristna sånger som sjungs på svenska.
4. Bidragen framförs av i förväg anmälda medverkande.
5. Medverkande är alla anmälda som kan och vill sjunga offentligt och som bidrar till största möjliga variation och bredd i bidragen.
6. Anmälan från medverkande skall vara tävlingsledningen till handa i god tid, normalt minst ett dygn före evenemangets genomförande.
7. I den första samlingen framförs minst 12 och högst 18 bidrag.
8. Inget tal får förekomma mellan sångerna, endast svar på frågor från programledaren.
9. Utdelning av röstkort till samtliga i publiken
10. Insamling till förmån för svensk evangelisk mission görs både i första och andra samlingen.
11. Deltagare skall medverka i 2 på varandra efterföljande samlingar
12. Deltagarna skall vara tillgängliga minst två timmar före evenemangets genomförande.
13. Omröstning skall ske i slutet av första samlingen
14. Servering skall ske mellan samlingarna.
15. Rösträkning görs i pausen
16. Resultatlista upprättas exklusivt för programledaren
17. Uppspelning med prisutdelning av de 5 populäraste bidragen görs i början av andra samlingen i fallande ordning 5-1. Förberedelser av lokal medarrangör

Före evenemanget
1. Inventering och rekrytering av minst 6 och max 18 lokala sångare som deltagare i evenemanget.
2. Rekrytering av sponsorer som svarar för priser i prisutdelning till publiken, sammanlagt minst 15 priser.
3. Annonsering i lokalpress och övrig marknadsföring av evenemanget.
4. Sammanställning av förteckning med nummer, sångtitel och sångare för minst 12 och högst 18 deltagande bidrag.
5. Kopiering av röstkort med utrymme för namn, adress, postnummer/-ort, telefon och e-postadress för utdelning till alla i publiken.
6. Utskrift av numrerade skyltar i A4 i samma antal som deltagande bidrag.
7. Iordningställande av röstboxar i samma antal som bidrag.
8. Utplacering på lämplig plats av i förväg iordningställda numrerade skyltar och röstboxar.
9. Tillhandahålla blommor som i slutet av evenemanget skall delas ut till samtliga medverkande
10. Tillhandahålla kollektörer i tillräckligt antal
11. Tilhandahålla husband som i förväg övar in deltagande bidrag tillsammans med medverkande.

Under evenemanget

1. Svara för utdelning av röstkort
2. Svara för insamling av medel i båda samlingarna
3. Svara för kontrollräkning av insamlade medel och utskrift av kvitto
4. Svara för servering mellan samlingarna
5. Tillhandahålla 5 priser som går till sångare med placering 5-1 6. Tillhandahålla minst 15 priser som lottas ut till publiken

Körschema

Första samlingen, ca 1.5 timmar
1. Introduktion av programledaren
2. Framförande av bidragen i nummerordning
3. Insamling till förmån för svensk evangelisk mission, senast efter 8:e bidraget.
4. Utdelning i bänkarna av röstkort.
5. Framförande av resterande bidrag.
6. Information om röstningsförfarande.
7. Pålysning om innehåll i paus och återsamling
8. Röstningsförfarande genom nedläggning av röstkort i förberedda boxar ordnade i nummerföljd.
9. Utrymning av lokalen

Paus med servering under minst 30 minuter

1. Rösträkning
2. Upprättande av resultatlista

Andra samlingen, ca 1 timme.

1. Uppspelning med prisutdelning av de 5 populäraste bidragen i fallande ordning 5-1.
2. Insamling till förmån för svensk evangelisk mission.
3. Utlottning av priser till publiken genom dragning av namn som nedtecknats på röstkorten.
4. Utdelning av blommor och tack till samtliga medverkande
5. Avslutning

 


LÄSARSÅNGSTOPPEN är inregistrerat varumärke


LÄSARSÅNGSTOPPEN - till förmån för svensk evangelisk mission