Per Bergvall
Sam Norlin
Ann Natanaelsson (sekreterare)
David Roos (ordförande)

Revisor
Hans Görgensson

Eget kapital
100.000 kronor

Antal gåvogivare till grundfond
150 personer