Sommaren 2001 anordnades för första gången Hemvändardygn med Läsarsångsrally under Vildhussdagarna, ett evenemang som varje år placerar Ragunda kommun på kartan i sommarsverige. Inom kommunen finns Döda fallet, som lämnades kvar efter den utdikade Ragundasjön, Elimkapellet, Thailändska paviljongen, Rodelbanan och mycket annat som är unikt och värt att  både se och uppleva i den vackra Ragundadalen.

Hemvändardygn med läsarsångsrally genomfördes under ett dygn i Ammer, sommaridyllen som så inbjudande omsluter Ammeråns utlopp i Indalsälven. Dygnet börjader direkt efter AnkRace i Ammerån, som genomförs traditionsenligt med tusentalet deltagare. Programmet inleddes med Skrinnarvärldsmästarens Idrottsminnen och Öppet Hus med Allsång på torsdagskväll. Efter nattliga äventyr fortsatte evenemanget med Svenska Kyrkans Gökotta och Korvgrillning tidigt på fredagsmorgon. Aktiviteter pågick sedan dygnet ut med omväxlande inslag för alla, såsom Utställning och Presentation av Ragunda EmigrantCenter, Gammaldags Väckelsemöte med Tältmissionen, Konserter med Alva Umenius, Per Filip och Kjell Samuelson och slutligen LäsarsångsToppen med Final med prisutdelning framåt kvällen.


Medverkande:
Per Bergvall, Birgitta Binnegård, Sigge Ericsson, Erik-Gunnar Eriksson, Lennart Eriksson, Per Filip, Anders Holmberg, Jan Lindström, Siw Ljung, Alva "Lapp-Lisa" Umenius, Kjell Samuelson, Hans Svensson, Hemvändarkör, Ragunda EmigrantCenter, Ammers Byförening m fl
Plats:
 Elimkapellet, Ammer
Tid:
 Torsdag 12 juli 2001 kl 20.30 och Fredag 13 juli 2001 kl 06-22
Arrangör:
Elimkapellets Kulturminnesfond

 

Program 2001

Torsdag 12 juli

20.30 Skrinnarvärldsmästarens idrottsminnen. Sigge Ericsson
21.00 Öppet Hus med allsång, servering. Siw Ljung, Birgitta Binnegård, Alva Umenius, Lennart Eriksson m fl.
  Servering i samband med kvällssamlingarna
   
Fredag 13 juli

06.00

”Din klara sol går åter opp”. Gökotta på kapellbacken, korvgrillning. Prosten Anders Holmberg
09.00 ”Har du utvandrare i släkten?” Ragunda EmigrantCenter visar den jämtländska databasen - utställning. Jan Lindström
11.00 ”Gammaldags Väckelsemöte” med Erik-Gunnar Eriksson och Tältmissionen
13.00 ”Så sjöng Lapp-Lisa”. Konsert med Alva Umenius
15.00 ”Där rosor aldrig dör och andra hemlandssånger”. Konsert med Per Filip och Hans Svensson
17.00 ”CountryGospel och Amerikasånger”. Konsert med Kjell Samuelson
19 00 Läsarsångstoppen med Per Bergvall, Alva Umenius, Kjell Samuelson, Per Filip, Siw Ljung, Birgitta Binnegård, Erik-Gunnar Eriksson m fl. Inträde
21.00 Final med prisutdelning, servering
22.00 Avslutning
  Servering i samband med kvällssamlingarna
   
  Övriga medverkande: Hemvändarkör, Ammers Byförening, lokala aktörer m fl

 

Elimkapellets Kulturminnesfond vill bevara och utveckla Elimkapellet i Ammer samt främja den frikyrkliga utvecklingen och kulturvården inom området. Elimförsamlingen i Ammer bildades 1857 och 1880 uppfördes Elimkapellet. Under åren har närmare 500 personer tillhört församlingen och kapellet är idag den äldsta kvarvarande, bäst bevarade frikyrkobyggnaden inom regionen.